van Alltrucks GmbH & Co KG, Perchtinger Strasse 6, 81379 München, Duitsland

Als beheerder van deze website neemt Alltrucks GmbH & Co. KG ("Beheerder") alle belangen met betrekking tot gegevensbescherming vanzelfsprekend uiterst serieus. De Beheerder streeft ernaar de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker in het kader van het aanbod van de Beheerder te allen tijde te beschermen. Daarom wil de Beheerder met de volgende informatie betreffende gegevensbescherming toelichten hoe gegevens worden behandeld.

1. Toegangsgegevens zonder verwijzing naar een persoon

1.1 Om het aanbod van de website te verbeteren, worden bepaalde toegangsgegevens verzameld en opgeslagen zonder dat deze gegevens in verband kunnen worden gebracht met een persoon. Zodra de gebruiker een gegevensbestand van de website oproept, worden systematisch toegangsgegevens verzameld en opgeslagen.

1.2 De gegevensrecord bestaat doorgaans uit:

 • de pagina vanwaar het gegevensbestand wordt opgeroepen,
 • de naam van het gegevensbestand,
 • de datum en het tijdstip van de raadpleging,
 • de verblijfsduur,
 • het overgedragen gegevensvolume,
 • de toegangsstatus (d.w.z. of het gegevensbestand werd overgedragen of eventueel niet werd gevonden, etc.),
 • het IP-adres van de oproepende computer,
 • een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser,
 • het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingestelde resolutie.

1.3 De verzamelde gegevensrecords worden uitsluitend voor interne statistische doeleinden alsmede voor de technische administratie van de website geanalyseerd. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Deze geanonimiseerde gegevens worden gescheiden van persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en in geen geval in verband gebracht met de persoonsgegevens van de gebruiker. Het is dus uitgesloten dat deze gegevens met een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens worden in het kader van het gebruik van ons internetaanbod alleen verzameld en opgeslagen indien de gebruiker deze ons per e-mail of via het contactformulier op onze website ter beschikking stelt. Wanneer het doel van het gebruik niet meer van toepassing is, worden de gegevens verwijderd.

 

2.2 Zo worden in het kader van gedeeltelijke diensten van de Beheerder met name de onderstaande gegevens verzameld:

 • aanhef
 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • evt. telefoonnummer
 • bij plaatsing van een bestelling eventueel betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer

3. Gebruik van persoonsgegevens

3.1 Zonder specifieke toestemming van de gebruiker worden persoonsgegevens in geen geval voor andere doelen gebruikt dan de afhandeling van de dienst. De betalingsgegevens van de klant worden voor de afwikkeling van de betaling aan de gemachtigde kredietinstelling doorgegeven.

3.2 De Beheerder verzamelt bovendien op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens in het kader van het vastgestelde doel van verstrekte opdrachten en verwerkt deze in een geautomatiseerd bestand. Hiervoor kunnen de gegevens ook voor verdere verwerking van opdrachtgegevens aan een gegevens verwerkend bedrijf en aan met Alltrucks verbonden ondernemingen worden overgedragen.

3.3 De verzamelde gegevens worden zonder specifieke toestemming van de gebruiker niet voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of opinieonderzoek gebruikt. Indien de gebruiker de door ons aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, alsmede gegevens aan de hand waarvan wij kunnen controleren of de gebruiker de eigenaar van het opgegeven e-mailadres is en de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrieven te ontvangen. De toestemming voor de opslag van de gegevens en het e-mailadres en voor het gebruik hiervan voor de toezending van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken.

3.4 De Beheerder verstrekt de bevoegde instanties in specifieke gevallen inlichtingen over de gegevens van de gebruiker, indien deze gegevens worden opgevraagd met het oog op de uitoefening van wettelijke bevoegdheden (bijvoorbeeld strafvervolging).

4. Inlichtingen, rectificatie, blokkering en verwijdering

4.1 De gebruiker kan te allen tijde kosteloos inlichtingen opvragen over de hem betreffende opgeslagen gegevens. Verder kan hij recht hebben op rectificatie, blokkering of verwijdering van de opgeslagen gegevens. Indien verwijdering in strijd is met wettelijke of contractuele bewaarplichten, worden de gegevens geblokkeerd.

4.2 De Beheerder zal de gebruiker op diens verzoek op elk gewenst moment kosteloos volledige inlichtingen over het hem of zijn bedrijf betreffende opgeslagen gegevensbestand verschaffen, gegevens rectificeren, blokkeren of verwijderen, en uiteraard graag alle vragen beantwoorden met betrekking tot de verzameling, de opslag en het gebruik van deze gegevens.

 

4.3 De gebruiker heeft recht op inlichtingen over de hem betreffende opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan, en het doel van de opslag. De Beheerder is te allen tijde beschikbaar om inlichtingen te verschaffen over de opgeslagen gegevens en om andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming in het kader van dit internetaanbod te beantwoorden.

4.4 De gebruiker kan zich hiervoor op elk gewenst moment tot de volgende entiteit richten, die verantwoordelijk is voor alle belangen in verband met gegevensbescherming:

Alltrucks GmbH & Co. KG

Perchtinger Straße 6

D-81379 München

Tel.: +49 (0)89 462 24 66 - 0

E-mailadres: info@alltrucks.com

Directeur: Homer Smyrliadis

4.5 Indien de gebruiker vrijwillig persoonsgegevens doorgeeft, worden deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG) verzameld en opgeslagen. Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.

5. Gegevensbeveiliging

5.1 Persoonlijke gegevens worden met een veilige SSL-verbinding verzonden en met behulp van het SSL-protocol met 256-bit SSL via internet gecodeerd overgedragen. Met de SSL-encryptie worden persoonlijke gegevens beschermd tegen toegang door derden. SSL (Secure Socket Layer) is een protocol voor de encryptie van communicatie via internet dat een zeer hoog veiligheidsniveau bij de overdracht van gegevens biedt.

5.2 Daarnaast worden de website van de Beheerder en zijn andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging, raadpleging, wijziging of verspreiding van gegevens van hun gebruikers door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle risico's echter niet mogelijk.

6. Cookies

6.1 Om het gebruik van de website van de Beheerder eenvoudiger en klantvriendelijker te maken, wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker een website later opnieuw opzoekt, kan de computer aan de hand van cookies worden herkend. Hierdoor kunnen gegevens die eerder zijn ingevoerd bij een nieuwe gelegenheid automatisch worden ingevuld, bijvoorbeeld bij een bestelformulier.

6.2 Er worden regelmatig cookies gebruikt die nadat de internetbrowser wordt afgesloten automatisch van de harde schijf van de gebruiker worden gewist (zogenaamde session cookies). Andere cookies blijven op de harde schijf van de computer van de gebruiker opgeslagen en zorgen ervoor dat de computer bij het volgende bezoek van de gebruiker wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). De gebruiker kan zijn voorkeuren met betrekking tot het opslaan van cookies in de browserinstellingen van zijn computer op elk moment wijzigen. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, dient u in uw browser de instelling te kiezen waarmee alle cookies worden geblokkeerd. Dit kan echter tot gevolg hebben dat een website niet meer volledig kan worden gebruikt.

7. Google Analytics

7.1 De website van de Beheerder maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door de gebruiker wordt geanalyseerd.

7.2 De door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Er wordt op gewezen dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de extensie "_anonymiseIp()" en IP-adressen dus alleen in ingekorte vorm worden verwerkt en in geen geval met specifieke gebruikers in verband kunnen worden gebracht.

7.3 Google zal deze gegevens namens de Beheerder van deze website gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en de Beheerder aanvullende diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. Het IP-adres dat door middel van Google Analytics door de browser van de gebruiker wordt doorgezonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruiker kan voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in zijn browsersoftware de hiervoor bedoelde instelling te activeren. Er wordt echter op gewezen dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

7.4 De gebruiker kan bovendien voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot zijn gebruik van de website (waaronder zijn IP-adres) door Google worden geregistreerd en verwerkt, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7.5 Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/nl.html en www.google.nl/intl/nl/policies/.

 

Versie: 10.12.2014