Oświadczenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności

Firma Alltrucks GmbH &amp Co. KG (zwana dalej „Alltrucks") dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania ścisłości oraz kompletności informacji dostępnych na podstronach witryny www.alltrucks.com (zwanej dalej „witryną”), natomiast nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu aktualności, ścisłości lub kompletności informacji udostępnianych na podstronach witryny. Ponadto firma Alltrucks nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych witryn internetowych, do których, pośrednio lub bezpośrednio, prowadzi witryna za pośrednictwem linków oraz które leżą poza zakresem jej odpowiedzialności.

Firma Alltrucks zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub usunięcia witryny w całości lub w części bez obowiązku wcześniejszego informowania bądź do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikowania. Treść udostępniana na podstronach witryny podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Wszelkie powielanie lub wykorzystywania takich elementów jak grafiki, wykresy, dźwięki lub tekst w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody firmy Alltrucks.

Niniejsze oświadczenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności stanowi część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. W przypadku gdy części lub poszczególne zapisy niniejszego oświadczenia okażą się niezgodne z przepisami prawa lub błędne, nie wpłynie to na treść lub ważność pozostałych jego części.

Warunki użytkowania

Korzystanie z naszej oferty internetowej oraz jej treści odbywa się na następujących warunkach:

Treść oferty internetowej
Pomimo dołożenia wszelkich należytych starań przy przygotowywaniu i utrzymywaniu treści dostępnych na naszej witrynie internetowej, firma Alltrucks nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu aktualności lub jakości prezentowanych za jej pośrednictwem informacji. Firma Alltrucks zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania oraz usuwania poszczególnych treści lub całości oferty internetowej w dowolnym momencie.

Prawo autorskie oraz prawo do użytkowania
Treści publikowane na naszej witrynie internetowej podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Użytkownik korzystający z naszej oferty internetowej ma wyłącznie prawo do wyszukiwania informacji, drukowania udostępnianych treści w niezmienionej postaci i/lub pobierania ich na swój komputer pod warunkiem, że czyni to wyłącznie na użytek własny o charakterze niekomercyjnym. Zabrania się wykorzystywania ww. treści w inny sposób bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody.

Kontakt przez pocztę elektroniczną
Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku kontaktowania się z firmą Alltrucks przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na naszej witrynie internetowej lub poczty elektronicznej bez programów szyfrujących nie możemy zagwarantować poufności prowadzonej korespondencji. Korzystanie z programów szyfrujących wymaga wcześniejszego ustalenia.

Stan na: 10 grudnia 2014 r.